HƯỚNG DẪN TẠO MÁY ẢO VÀ CÀI ĐẶT WINDOWS SERVER 2019 TRÊN HYPER-V WINDOWS SERVER 2012R2

Vào Hyper-V manager-> New->Virtual Machine

Image 64
Image 65
Image 66
Image 67
Nên chọn generation 2
Image 68
Image 69
Image 70
Image 71
Image 72

Cài Đặt OS Windows Server 2019

Image 73
Image 74
Image 75

Sau khi cài đặt xong OS Windows Server 2019 chúng ta tiến hành cập nhật Full bản Vá nhé.

Image 76

Cập nhật ngày giờ hệ thống và tên server name

Image 77
Image 78

Bài sau sẽ hướng dẫn các bạn làm lab cài đặt Vmware VCSA 6.7 u3

VMs này dùng để tạo bước đệm để deploy OS VCSA nhé

Chúc các bạn thành công 🙂

One thought on “HƯỚNG DẪN TẠO MÁY ẢO VÀ CÀI ĐẶT WINDOWS SERVER 2019 TRÊN HYPER-V WINDOWS SERVER 2012R2

  1. Pingback: HƯỚNG CÀI ĐẶT VMWARE VCENTER SERVER APPLIANCE 6.7 U3 | Kiến thức CNTT là sự chia sẽ CNTT ViettechgroupIT Share NVP ChannelViettechgroup - Kiến thức CNTT là sự chia sẽ CNTT Viettechgroup-IT Share NVP Channel- Viettechgroup

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *