Hướng Dẫn hạ cấp (Demote) Active directory khỏi hệ thống sau chuyển đổi WS2008 R2 FSMO AD to WS2019(ADDS) Phần 21

Tiếp theo phần 1 Hướng Dẫn Chuyển đổi WS2008 R2 FSMO AD to WS2019(ADDS) P1. Tôi sẽ hướng dẫn phần 2.

Nội dung chủ yếu phần 2 là demote hạ cấp con DC cũ WS 2008R2 ra khỏi hệ thống nhé.

Kinh nghiệm thực tế nếu các bạn vừa mới chuyển hệ thống thì nên để hoạt động 1-3 tháng hãy tháo nhé.

Logon vào DC Windows Server 2008R2 chạy lệnh dcpromo /demote thực hiện các bước theo wizard.

Full clip các bạn có thể theo dõi nhé

Chúc các bạn thành công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *