Cấu hình cơ bản IP VLAN, PPPOE , VPN Fortigate 50E | Config Base Network IP VLAN, PPPoE, VPN FTG50E

———————————————————

–CREATE BY IT SHARE NVP by Viettechgroup.vn

–DATE: 2020-04-04

–Hướng Dẫn Cấu hình cơ bản IP VLAN, PPPOE SD-WAN, VPN Fortigate 50E | Basic Configuration Network IP VLAN, PPPoE, VPN Fortigate 50E

–Catalogues: Bộ Lab Vmware-MCSA

———————————————————

Khảo sát sơ bộ Firewall FORTIGATE 50E

  1. Đăng nhập
  2. Network
  3. Set IP LAN
  4. WAN
  5. Cấu hình ra internet
  6. System
  7. Policy
  8. VLAN trunking
  9. VPN Ipsec

Clip xem hướng dẫn đính kèm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *